medycyna pracy - sobolew ultramedicor

Przejdź do treści

Menu główne:

Poradnia medycyny pracy
 
Poradnię prowadzi specjalista medycyny pracy dr Julisz Rawdanowicz


Badania medycyny pracy są badaniami obowiązkowymi dla pracownika i pracodawcy. Wszystkie badania z zakresu medycyny pracy, przeprowadzane są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (Dz. U. 1996.69.332 z późniejszymi zmianami).
Świadczenia realizowane są w formie przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
Wszystkie badania wykonywane są na podstawie oryginału skierowania z zakładu pracy.
Świadczenie usług medycyny pracy na stanowisku pracy, na którym nie występują czynniki szkodliwe obejmuje:
 1. Konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy
 2. Badania laboratoryjne: OB, morfologia, badanie ogólne moczu
 3. RTG klatki piersiowej
W zależności od czynników szkodliwych, występujących na stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wymagane są dodatkowo:
 1. Konsultacja lekarska okulisty
 2. Konsultacja lekarska laryngologa
 3. Konsultacja lekarska neurologa
 4. Badanie słuchu - audiometria
 5. Badanie spirometryczne
 6. Badanie spoczynkowe EKG
 7. Badanie poziomu glukozy
 8. Badanie całkowitego cholesterolu
 9. Próby wątrobowe
 10. Rozmaz krwi obwodowej
 11. Kał na nosicielstwo
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego