Szybka terapia onkologiczna - sobolew ultramedicor

Przejdź do treści

Menu główne:

Szybka terapia onkologiczna

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być  otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże  znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.
Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające  na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy  diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem  zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm). Jest przeznaczona dla  wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą  nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują  pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.
Pakiet onkologiczny to potoczne określenie aktów prawnych  wprowadzających szybką terapię onkologiczną. W ramach pakietu  onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na  udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany  wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi  kompleksową opiekę na każdym etapie choroby. Czas oczekiwania  pozostałych pacjentów na świadczenia specjalistyczne nie wydłuży się,  ponieważ zmiany dotyczą pacjentów onkologicznych, dla których powstaje  osobna lista oczekujących na nielimitowane świadczenia.
Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki  i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces  diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty  diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych  terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie  limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.
Źródło  http://pakietonkologiczny.gov.pl/o-terapii/
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego