USG z opcją elastografii - sobolew ultramedicor

Przejdź do treści

Menu główne:

USG z opcją elastografii

 
Badania USG metodą elastografii
 
Elastografia  jest najnowszą techniką badania ultrasonograficznego, która zaczyna być  wykorzystywana w najwyższej klasy aparatach USG. Podczas rutynowego  badania aparatem wyposażonym w opcję elastografii, lekarz za pomocą  głowicy USG stosuje niewielki ucisk na badany narząd. Wielkość  odkształceń pod wpływem ucisku jest przetwarzana i przedstawiana za  pomocą kolorowych map, tzw. elastogramów. Większość zmian nowotworowych o  charakterze złośliwym jest twardsza od tkanek zdrowych lub zmian  łagodnych. Zastosowana innowacyjna technologia umożliwia nałożenie na  dotychczas uzyskiwany czarno-biały wynik badania kolorowej skali, która  przedstawia poszczególne stopnie twardości tkanek. Każdy stopień  twardości kodowany jest innym kolorem. Interpretacja uzyskanych obrazów  polega na porównaniu rozmieszczenia obszarów bardziej lub mniej  spoistych w oparciu o skale (np.: skala Tsukuba). Pozwala to na  zaliczenie danej zmiany do grupy w mniejszym lub większym stopniu  podejrzanej o charakter nowotworowy złośliwy. Elastografia pomaga  również precyzyjniej wskazać obszary, w przypadku których konieczne jest  wykonanie biopsji. Pozwala na dokładne skierowanie w te miejsca igły  biopsyjnej. Badania elastograficzne znajdują coraz rozleglejsze  zastosowania. Najnowsze badania pokazują że używając elastografii jako  dodatkowej opcji rutynowego USG piersi bezpiecznie zmniejsza się liczbę  biopsji zmian łagodnych i oferuje możliwość mapowania nowotworów  złośliwych bardziej precyzyjnie.
Aparat USG Toshiba Aplio MX,  którym placówka nasza dysponuje wyposażony jest w opcję elastografii  pozwalającą z niespotykaną do tej pory dokładnością zobrazować narządy  położone na niewielkiej głębokości np.: piersi, tarczycę, jądra,  niektóre grupy węzłów chłonnych. Ma to niezwykle istotne znaczenie we  wczesnym rozpoznawaniu groźnych chorób tych narządów, także nowotworów.
 
Wykonujemy następujące badania USG metodą elastografii:
  • piersi
  • tarczycy
  • obwodowych węzłów chłonnych
  • jąder
 
W  przypadku stwierdzenia obecności zmian chorobowych (guzów,torbieli)  podczas badania USG,  istnieje możliwość poszerzenia diagnostyki  poprzez  wykonanie biopsji. Jest to zabieg niezbędny w celu  określenia charakteru zmiany (stopnia złośliwości). Diagnostyka USG  poszerzona o biopsję umożliwia szybkie i pewne rozpoznanie zmian o  charakterze nowotworowym
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego