USG z opcją mikrokalcyfikacji - sobolew ultramedicor

Przejdź do treści

Menu główne:

USG z opcją mikrokalcyfikacji
 

Detekcja mikrokalcyfikacji w obrazowaniu ultrasonograficznym piersi

 
Głównym wyzwaniem diagnostyki ultrasonograficznej piersi jest szybka ocena zmian wykrytych metodą palpacyjną. Jednym z najpoważniejszych problemów klinicznych, w znaczny sposób utrudniających prowadzenie badań, jest występujące, szczególnie u młodych kobiet, zjawisko wzmożonej gęstości sutka. Prace nad optymalizacją urządzeń wspomagających ocenę tych zmian zaowocowały opracowaniem technologii ultrasonograficznych wysokiej rozdzielczości, które w znaczny sposób poprawiły jakość otrzymywanych obrazów, rozpoznawalność detali oraz ich rozdzielczość przestrzenną. Obrazowanie harmoniczne tkanek THI (tissue harmonic imaging) oraz jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej w różnych płaszczyznach oraz różnej charakterystyce częstotliwościowej FC (spatial/frequency compounding) umożliwiają wizualizację nawet naj-mniejszych zmian patologicznych w obrębie tkanek [A. Thomas i in., Ultraschall in Med, 2007, 28, s. 387-393].
 
Wczesny, przedinwazyjny nowotwór piersi, taki jak rak przewodowy in situ (DCIS – ductal carcinoma in situ), przemieszcza się sukcesywnie, obejmując kolejne tkanki. DCIS wpływa na osłabienie sygnału ultrasonograficznego, utrudniając identyfikację pogłębiających się zmian w obrębie rozgałęzionych kanałów gruczołów sutkowych oraz ich struktury. Zazwyczaj typowe kryteria oceny nowotworów, takie jak zaciemnienie akustyczne, hypoechogenne „halo”, nie są rozpoznawalne w przypadku tych struktur. [H. Hille i in., Ultraschall in Med, 2007, 28(3) s. 307-12]. Inną charakterystyczną właściwością badanych obszarów jest występowanie w ich objętości hiperogennych punktów. Mogą one wskazywać na proces mikrokalcyfikacji, jak również na szczątki rozpadłej tkanki, co skłania do rozpatrywania tkanki jako objętej nowotworem [T. Fischer i in., RöFo, 2006, 178 s. 1224-1234].
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego