Rak szyjki macicy - sobolew ultramedicor

Przejdź do treści

Menu główne:

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
refundowany przez NFZ

W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy prowadzona jest pełna diagnostyka w zakresie chrób nowotworowych szyjki macicy. W przypadku wykrycia zmian nowotworowych złośliwych proces diagnostyczny kończy się wydaniem karty
 
EPIDEMIOLOGIA
 
Rak szyjki macicy (RSM) w statystykach dotyczących zarówno zachorowalności, jak i umieralności kobiet na świecie plasuje się na czwartym miejscu, zaraz po raku piersi, jelita grubego oraz płuca. Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na ten nowotwór. Ma jednak jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności w Europie. W Polsce notujemy również jeden z najniższych w Europie odsetek przeżyć 5-letnich, będący miarą wyleczalności tego raka. Odsetek ten wynosił 48,3% przy średniej europejskiej 62,1%. Polsce w 2013 roku na RSM zachorowało łącznie 2909 kobiet, a zmarło 1669
 
PROFILAKTYKA
 
Podstawę profilaktyki pierwotnej nowotworów szyjki macicy stanowią dostępne od kilku lat szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), które jednak nie stanowią istotnie rozpowszechnionej formy profilaktyki, głównie ze względów kosztowych. Szczepienia te znajdują się wśród szczepień zalecanych, jednak nie są refundowane przez NFZ. Finansowanie szczepień przeciwko HPV w odniesieniu do populacji nastoletnich dziewcząt (11-13 lat) coraz częściej staje się przedmiotem programów polityki zdrowotnej, podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Gminy lub powiaty finansują wówczas szczepienia dla wybranej spośród swoich mieszkańców grupy docelowej.
 
W przypadku bardziej rozpowszechnionej profilaktyki wtórnej wykonywane są cytologiczne badania przesiewowe, finansowane ze środków NFZ, będące podstawą programu profilaktyki raka szyjki macicy, znajdującego się wśród świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
 
Program składa się z 3 etapów:
1. Etap podstawowy
Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w populacji kobiet w wieku 25-59* lat cyklicznie co 36 miesięcy lub co 12 miesięcy w odniesieniu do pacjentek obciążonych czynnikami ryzyka (np. zakażenie wirusem HIV lub HPV) – ma miejsce zarówno w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS; poradnie ginekologiczne), jak i podstawowej opieki zdrowotnej (POZ; poradnie lekarzy rodzinnych – cytologię pobiera położna POZ)
2. Etap diagnostyczny (mikroskopowa ocena pobranego wymazu)
3. Etap pogłębionej diagnostyki (w przypadku stwierdzenia zmian przedrakowych)
W zależności od wyniku badania kolposkopowego bez lub z pobraniem celowanych wycinków do badania histopatologicznego pacjentce wyznacza się kolejny termin badania cytologicznego lub wskazuje się dalsze procedury diagnostyczne i lecznicze.
 
Badania cytologiczne wykonuje się:
 
·         co 36 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat;
 
·         co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka).
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego